Phương thức thanh toán

Lựa chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán sau:

+ Thanh toán khi nhận hàng (COD).

+ Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng.

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Thanh toán kèm nội dung sau: ( Số điện thoại + nội dung chuyển)

  • Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ YẾN PHI
  • Số TK: 19033830546010
  • Ngân hàng Techcombank

 

  • Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ YẾN PHI
  • Số TK: 0071001084311
  • Ngân hàng Vietcombank

Cảm ơn Quý Khách!